HADICOVÝ SORTIMENT – PRIEMYSELNÉ HADICE

  1. HADICOVÝ SORTIMENT
Hadice pre potraviny

 

HADICE PRE POTRAVINY LM1-EPDM/LM1S-EPDM

lm1 Hadice pre dopravu kvapalín v potravinárskom priemysle, pre dopravu alkoholu (až do 40%), nealkoholických nápojov a potravín neobsahujúcich tuky

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

12

-35/+95

3,15 : 1

BGVV,KTW, FDA, MEBAK

 

HADICE
PRE POTRAVINY LMU

lm1

Pružná sacia a vypúšťacia hadica pre potravinársky priemysel a priemysel nápojov a špeciálne robená pre
pivovarníctvo. Vhodná pre dopravu alkoholických nápojov (až do 96%) a nealkoholických nápojov.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

12

-35/+95

3,15 : 1

BGVV,KTW, FDA, MEBAK

 

 

HADICE
PRE PLNENIE A VYPRÁZDŇOVANIE CISTERIEN NA MLIEKO LM2

lm2
Veľmi ohybná sacia a vyprázdňovacia hadica pre plnenie a vyprázdňovanie cisterien na mlieko. Je takisto vhodná pre prepravu alkoholických a nealkoholických nápojov a pre použitie v potravinárskom priemysle.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6

-35/+80

3,15 : 1

BGVV,KTW, FDA, MEBAK

 

 

HADICE PRE PLNENIE A VYPRÁZDŇOVANIE CISTERIEN NA MLIEKO LME

lm2

Veľmi pružná sacia a vyprázdňovacia hadica pre plnenie a vyprázdňovanie cisterien na mlieko.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6

-35/+80

4 : 1

BGVV, FDA

 

 

HADICE PRE POTRAVINY LM3

 lm3 Hadica pre dopravu mlieka a mliekarenských výrobkov, živočíšnych a rastlinných olejov a tukov.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6/18

-35/+164

10/3,15:1

BGVV

 

 

HADICE PRE POTRAVINY LMSP/LOSP/LMW

lmsp
Veľmi pružná sacia a vyprázdňovacia hadica pre plnenie a vyprázdňovanie cisterien na mlieko

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6

-35/+80

3,15 : 1

BGVV, FDA

 

 

HADICE
PRE POTRAVINY SF 1500

lmsp

Veľmi pružná hadica pre vyprázdňovanie a nasávanie, pre plnenie a vyprázdňovanie cisterien na mlieko
a mliečne výrobky , živočíšne a rastlinné oleje a tuky. Takisto vhodná pre dopravu alkoholických a nealkoholických nápojov, vína, piva a minerálnych
vôd.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

10

-35/+80

3,15 : 1

BGVV

 

ABRAZÍVNE HADICE

 

HADICE PRE ČIŠTENIE PIESKOVANÍM SM1

sm1

Hadica  pre dopravu vysoko abrazívnych látok. Je vhodná pre pieskovanie brokmi a ďaľšími médiami. Obrusivosť duše priemer ne 36 mm3

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

 

12

-35/+80

3,5 : 1

Obrusivosť cca 36 mm3

 

 

HADICE PRE ČIŠTENIE PIESKOVANÍM SM2/SM3

sm2

Hadica pre dopravu vysoko abrazívnych látok. Je vhodná pre pieskovanie brokmi a ďaľších médií.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

12

-35/+80

3,5 : 1

Obrusivosť cca 60 mm3

SM2

10

-35/+80

3,15 : 1

Obrusivosť cca 150 mm3

 SM3

 

 

HADICE PRE OMIETANIE SMK

smk

Špeciálna hadica pre prácu so suchými materiálmi (cement, ostrý piesok) a pre prácu s mokrými materiálmi (omietky,betónová zmes ..)

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

10

-25/+80

3,15 : 1

Obrusivosť cca 36 mm3

 

 

HADICE PRE OMIETANIE SM40

 sm40

Hadica pre dopravu a striekanie omietky, sadry a cementu zhutňujúcou technológiou. Tvrdosť hadice zaisťuje vysokú stabilitu prierezu a odolnosť hadice proti zalamovaniu.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

40

-35/+80

2,5 : 1

 

 

HADICE PRE OMIETANIE SM4S

 sm4s

Hadica pre dopravu a striekanie omietky, sadry a cementu zhutňujúcou technológiou. Tenká stena hadice. Kostru
tvorí opletenie oceľovým drôtom.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

40

-35/+95

3,15:1

s ovinom oceľovým drôtom

 

 

HADICE PRE PLNENIE A VYPRÁZDŃOVANIE ZÁSOBNÍKOV SOSH/SMSP/SOSP/SFT/

sosh

Hadica pre plnenie a vyprázdňovanie zásobníkov a prepravných vozidiel pre cement, piesok,
štrkopiesok a granulované materiály.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6

-25/+80

3,15 : 1

Obrusivosť cca 36 mm3,bez špirály

SOSH

6

-35/+80

3,15 : 1

Obrusivosť cca 36 mm3, so špirálou

SMSP

6

-35/+80

3,15 : 1

Obrusivosť cca 60 mm3, bez špirály

SOSP

15-3

-35/+80

3,15 : 1

Obrusivosť cca 36 mm3, plošná

SFT

6

-35/+80

3,15 : 1

SILO

HADICE PRE MINERALNE OLEJE

HADICE PRE OLEJE TM1

tm1

Hadica pre plnenie a vyprázdňovanie zásobníka,  pojazdných cisterien a lodí. Pre dopravu benzínu, oleja a
motorovej nafty

 

PT bar

Tepl. °C

B

Pozn mky

16

-30/+90

3,15 : 1

EN 1761:1999, EN 12115:1999,TRbF 131/2

 

 

HADICE PRE OLEJE TML

tml

Špeciálne ohybná hadica pre nasávanie a
vyprázdňovanie pojazdných cisterien a nákladných železničných vagónov.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Pozn mky

10

-30/+90

4 : 1

TRbF 131/2, EN 12115

 

 

HADICE PRE OLEJE TM2 

 tm2

Hadica pre oleje a benzíny pre bežné‚ použitie v domácnostiach. 

 

PT bar

Tepl. °C

B

Pozn mky

20

-30/+90

4 : 1

EN 1761:1999, EN 12115:1999,TRbF 131/2

 

 

HADICE PRE OLEJE TM3

tm3

Hadica pre LPG pod–a EN 1762.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Pozn mky

25

-30/+70

4 : 1

EN 1762:1997, DVGW

 

 

HADICE PRE LIETADLÁ TAPC/TAPE/TAPF

tapc

Hadica pre plnenie palív do lietadiel.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

20

-30/+70

4 : 1

EN 1361:1997, API 1529

 

 

HADICE PRE MINERÁLNE OLEJE SF 3000

sf3000

Hadica vhodná pre dopravu olo

vnatých a bezolovnatých benzínov, motorových olejov a motorovej nafty.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

10

-30/+90

3 : 1

ISO 7840:1999 A2, Lloyd’s Register of Shipping

 

 

HADICE PRE OLEJE TTS

tts

špeciálna hadica určená pre rozstrekovanie asfaltu pri
robení cestných prác.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+180

8,75 : 1

HADICE PRE DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

BRZDOVÉ HADICE     FBU

fbu

Pružná prepojovacia hadica medzi železničnými vozňami. Hadice sú vyrábané podľa UIC 830-1/V alebo podľa technických špecifikácií rôznych národných železničných spoločností.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

10

-40/+70

Zkúšobný tlak 70 bar, UIC 830-1/V

 

 

CHLADIČOVÉ HADICE FKS/FKO/FKD

fks

Hadice k chladičom automobilov pre spaľovacie motory.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

3

-35/+95

3,15 : 1

pre vodu

FKS

12-5

-35/+120

3,15 : 1

Dim > 60 B 2,5 : 1, pre oleje

FKO

6

-35/+120

2 : 1

DIN 73411, ISO4081:1987 Typ 1A

FKD

 

 

BRZDOVÉ HADICE    FBS/FBD

fbs

Brzdové hadice pre vzduchové brzdy automobilov a iných
pneumatických systémov automobilov a ťahaov

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

14

-40+95

4,5 : 1

SAE J 1402 JUN85 Type A

FBS

10

-40/+70

2,5 : 1

DIN 74345

FBD

 

 

HADICE PRE ČLNY A MALÉ LODE     FSK/FSY

fsk

Hadice pre dieslové motory lodí a stacionárne motory (FSK) Inštalační prvok pre lode (FSY)

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

11-3

-35/+120

3,15 : 1

Lloyd’s Register of Shipping

FSK

10

-35/+70

3,15 : 1

weiße Decke

FSY

 

HADICE PRE TEPLÚ VODU A PARU

HADICE PRE PARU DS1

ds1

Hadica pre dopravu nasýtenej pary (max. 18 bar) a teplej vody.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

18/55

+21/+120

10/3,15:1

DIN 2825; 18 bar NP, 55 bar HV

 

 

HADICE PRE PARU   DS2

ds2

Hadica pre dopravu nasýtenej pary ( max. 6 bar) a teplej vody.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6/33

+146/+120

10/3,15:1

DIN 2825; 6 bar NP, 33 bar HV

 

HADICE PRE PARU    DSE

dse

Hadica pre dopravu nasýtenej pary a teplej vody.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

18/55

+210/+95

10/3,15:1

18 bar NP, 55 bar HV

 

 

HADICE PRE PARU     DS3

ds3

Hadica pre dopravu nasýtenej pary a teplej vody.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6/18

+164/+95

10/3,15:1

6 bar NP, 18 bar HV

 

 

HADICE PRE TEPLÚ VODU     DH1/2/3

dh1

Hadica pre teplú vodu s navulkanizovaným sklotextilným obalom ako ochranou proti vysokým okolitým teplotám,
vyžarovanému teplu alebo odlietajúcim iskrám v oceliarskom priemysle.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

12-6

+95

3,15 : 1

Počet vrstiev

 

 

HADICE PRE TEPLÚ VODU     DHG

dhg

Hadica pre teplú vodu pre široký rozsah aplikácii v opravovniach motorových vozidiel, garážach a v potravinárskom priemysle, na jatkách a v mliekárňach. Šedý obal.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6

+95

3,15 : 1

 

HADICE PRE PREPRAVU CHEMIKÁLIÍ

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST U   UPEL-P

upe_p

Hadica pre dopravu kyselín, liehov, solí, organických zlúčenín vrátane aromatických látok, chlorovaných
uhľovodíkov a oxidačných činidiel.
Hadica je vhodná pre všetky chemikálie používané v chemickom priemysle.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+100

3,15 : 1

EN 12115: 1999

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST U UPE-P

upe_p

Hadica pre dopravu kyselín, liehov, solí, organických zlúčenín vrátane aromatických látok, chlorovaných uhľovodíkov a oxidačných činidiel. Hadica je vhodná pre všetky chemikálie používané v chemickom priemysle. Hadica je takisto vhodná pre farmaceutické výrobky, kozmetiku a pitnú vodu

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+100

3,15 : 1

EN 12115:1999

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST E EPDM/EPDO

epdm

Hadica pre teplú vodu, mydlovú vodu a neoxidujúce kyseliny a liehy. Vhodná pre použitie ako sacia a vyprázdňovacia hadica v chemickom priemysle a vo výrobe surovín.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+95

3,15 : 1

EN 12115:1999

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST M   NBR2/NBRO

nbr2

Špeciálna hadica pre dopravu suchých materiálov, ako granulované plasty a suché krmivá. Hadica pre dopravu širokého rozsahu bežných minerálnych olejov, pre dopravu širokého počtu chemikálií. (viď. tab.chemických odolností).

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+80

3,15 : 1

EN 12115:1999,

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST C CSM

csm

Hadica s vysokou odolnosťou proti anorganickým kyselinám, zvlášť proti neoxidujúcim kyselinám. Vhodná ako sacia a vyprázdňovacia hadica pre chemický priemysel a výrobu surovín, použiteľné i pre prepravné cisterny.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+95

3,15 : 1

EN 12115:1999

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST B CIIR

ciir

Hadica odolná teplej vode, mydlovej vode, značnému množstvu kyselín, octanov, amínov, esterov a ketónov. Vysoká hustota plynov.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+90

3,15 : 1

EN 12115:1999

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST F FPM

fpm

Hadica je odolná alifatickým a aromatickým uhľovodíkom, palivám, minerálnym olejom, kyselinám. Je vhodná ako
sacia a vyprázdňovacia hadica v chemickom priemysle a vo výrobe surovín.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-20/+120

3,15 : 1

EN 12115:1999

 

 

HADICE PRE CHEMIKÁLIE RESIST P FEP

fep

Hadica so špeciálnymi vlastnosťami:vysoká
nepriestupnosť, vysoká chemická odolnosť, vysoké teplotné rozpätie, vhodná pre skúšky s vysokým napätím k nájdeniu chýb.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-20/+150

3,15 : 1

EN 12115:1999

HADICE PRE PRIEMYSELNÚ VODU

HADICE PRE PREPLACHOVANIE KANALIZÁCIE   IKDT/IK20

ikdt

Ekonomicky veľmi výhodná hadica s neobyčajne vysokou odolnosťou obalu voči opotrebovaniu a poveternostným vplyvom.Ľahká manipulácia vzhľadom k vysokej pružnosti hadice a ľahkému používaniu všetkých dostupných koncoviek. Vysoké akostné normy zaisťujú maximálnu bezpečnosť. Všetky hadice po vyrobení
tlakovo overené. Priebežná elektronická kontrola  vnútorného priemeru.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

 

225

-35/+80

2,3 : 1

Oceľová i textilná vrstva

IKDT

200

-35/+80

2,5 : 1

2 textilné vrstvy

IK20

 

 

HADICE PRE PREPLACHOVANIE KANALIZÁCIE    IAL

ial

Zvlášť navrhnutá hadica pre použitie na preplachovanie kanálov dopravnými prostriedkami, pre odber odpadovej vody. Veľmi dobrá pevnosť v tlaku, vysoká odolnosť proti
podtlaku. Oteruvzdorná duša a obal, poddajná.

 

PT bar

Temp. °C

S.F.

Poznámky

6

-35/+80

3,15 : 1

 

 

HADICE PRE CHLADENIE    ILD-O2/ILD-H2O

ild

Hadica pre rezacie zariadenie používaná v oceliarskom priemysle v tzv. “LD postupe”. Je určená pre dopravu chladiacej vody.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

16

-35/+80

3,75 : 1

teplota vyžarovania +300 °C

ILD-O2

16

-35/+80

2,05 : 1

teplota vyžarovania +300 °C

ILD-H2O

 

 

HADICE PRE VODU   IFSD

ifsd

Sacia a vyprázdňovacia hadica pre priemysel, poľnohospodárstvo a zavlažovacie systémy. Pre dopravu vody, blata, tekutých hnojív a odpadovej vody s indexom PH: 5-10 .

 

PT bar

Temp. °C

S.F.

Poznámky

12-4

-35/+80

3,15 : 1

 

 

HADICE
PRE SNEHOVÉ DELÁ    ISK

isk

Hadica pre snehové delá pre pružné prepojenie medzi zásobníkom a snehovým delom. Extrémne dlhá životnosť. Dobre odoláva opotrebovaniu a ozónu.

 

PT bar

Temp. °C

S.F.

Poznámky

40

-35/+80

2,5 : 1

 

 

HADICE PRE VODU     IWSS/IWSL/ISF

iwss

Hadica pre použitie v stavebníctve, poľnohospodárstve, záhradníctve.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

 

10

-35/+80

3 : 1

otlačok tkaniny na povrchu

IWSS

10

-35/+80

3 : 1

otlačok tkaniny na povrchu

IWSL

15-4

-35/+80

2,5 : 1

ISF

 

 

HADICE PRE VODU     IW6/IW12/IW20/ISC/IWR

iw6

Hadica pre vodu pre použitie v rôznych oboroch priemyslu, poľnohospodárstva, domácnostiach, v záhradách – rôzna farebnosť povrchu hadice.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

 

6,3

-25/+60

3,17 : 1

obal oranžový nebo čierny

IW6

12

-30+60

2,5 : 1

IW12

16-20

-25+60

2,5 : 1

IW20

8

-35/+70

3,15 : 1

s deviatimi pozdĺžnymi farebnými pruhmi

ISC

10

-30/+70

3,2 : 1

červený obal

IWR

HADICE PRE VZDUCH

 

HADICE PRE VZDUCH    PL1/PL1S/PL2/PL3

pl1

Hadica pre dopravu vzduchu pre priemyselné využitie, garáže, čerpacie stanice, automobilové opravovne (povrch PL1 je žltej farby).

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

20

-35/+80

3,15 : 1

obal žltej farby

PL1

20

-30/+70

4 : 1

PL1S

10/16

-35/+80

4/2,5 : 1

DIN 20018; 10 bar vzduch, 16 bar voda

PL2

15

-30/+70

4 : 1

PL3

 

 

HADICE PRE VZDUCH P16/P40/P100

p16

Vzduchová hadica s drsným povrchom pre použitie pri podzemných prácach

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

10/16

-35/+80

4/2,5 : 1

DIN 20018; ISO 2398/87 Type A; LOBA

P16

40

-35/+80

2,5 : 1

DIN 20018; LOBA

P40

100

-35/+80

2,5 : 1

DIN 20018; LOBA

P100

 

 

HADICE PRE VZDUCH    PLD

pld

Masívna hadica pre stlačený vzduch s obsahom oleja. Hadica je vhodná pre lomy, bane, tunelárske práce a
pri stavbe ciest.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

40

-35/+80

3,15 : 1

 

 

HADICE PRE DUSÍK    PSS

pss

Pre použitie v chemickom priemysle, v nebezpečných priestoroch podľa klasifikácie triedy 0 a 1 , k čisteniu povrchu zásobníkov, kontajnerov a miechacích zariadení s dusíkom N2.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

6

-30/+60

4 : 1

 

 

HADICE PRE TEPLÝ VZDUCH PHKS/PHKW

phks

Kompresorová hadica pre vzduch pre použitie pri automobilových cisternách ako spojenie medzi vyprázdňovanou cisternou, kompresorom a zásobníkom. Dodáva sa buď s “čiernou dušou”(napr. pre cement), alebo s “bielou dušou” (napr. pre svetlé granulované plasty).

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

25

+160

6 : 1

čierna

PHKS

25

+160

6 : 1

biela

PHKW

PLYNOVÉ A ZVÁRAČSKÉ HADICE

HADICE PRE ACETYLÉN    GAC


gac

Hadica pre dopravu acetylénu a iných horľavých plynov ( s výnimkou LPG,MPS a CNG) pre plameňové zváranie a rezanie. Takisto pre prírodné plyny, vodík a iné horľavé plyny.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

20

-25/+70

3 : 1

EN 559

 

 

HADICE PRE KYSLÍK   GOX


gox

Hadica pre dopravu kyslíka pre plameňové zváranie a rezanie a pre oblúkové zváranie pod ochranným inertným alebo aktívnym plynom a pre pálenie, spájanie natvrdo
a pokovovávanie nástrekom.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

20

-25/+70

3 : 1

EN 559

 

 

HADICE PRE PROPÁN-BUTÁN   GPB, GWPB

gpb

GWPB – Hadica pre dopravu skvapalnených ropných produktov (LPG) a zmesí metylacetylénu a propándiénu (MPS) a zemného plynu (CNG) pre plameňové zváranie a rezanie. GPB – Hadica pre dopravu plynného propánbutánu pre priemyselné využitie.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

12

-30/+70

3 : 1

GPB

20

-25/+70

3 : 1

EN 559

GWPB

HADICOVÝ SYSTÉM PRE PREPRAVU MATERIÁLOV

FS3310/3320/3330/3340/3350SIGMA SYSTÉM


fs3310

Hadicový systém prepravy materiálov s dlhoročnou životnosťou

3310: Hydraulická preprava abrazívnych materiálov
3320: Pneumatická preprava abrazívnych materiálov
3330: Hydraulická preprava agresívnych roztokov
3340: Pneumatická preprava pevných a práškových potravinárskych materiálov
3350: Hydraulická preprava abrazívnych a agresívnych materiálov

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

10

-35/+70

3,2 : 1

3310

10

-35/+70

3,2 : 1

3320

10

-35/+95

3,2 : 1

3330

10

-35/+80

3,2 : 1

3340

10

-35/+95

3,2 : 1

3350

 

 

HADICE PRE NASÁVANIE ODPADOV    ES40/ES55

es40

Vysoko pružná, ľahká hadica s dušou a obalom v antistatickom prevedení – vhodná pre dopravu rôznych abrazívnych médií, napr. smetí, rumu, granulovaného materiálu a pod.

 

PT bar

Tepl. °C

B

Poznámky

-20/+70

Vákuum -0,8

ES40

-20/+70

Vákuum -0,8

ES55