HUTNÝ MATERIÁL – TYČE PROFILOVÉHO PRIEREZU

TYČE PROFILOVÉHO PRIEREZU

  • tyče kruhové
  • tyče ploché ťahané za studena
  • tyče prierezu L rovnomerné
  • tyče prierezu L nerovnomerné
  • tyče prierezu I, IPE, U, UE, HEA, HEB
  1. HUTNÝ MATERIÁL
    • plechy valcované za tepla
    • plechy valcované za studena